ZŠ Sama Chalupku

HomeKontakt

Naše motto: Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom.Rada školy


Michal Baňanka

predseda - zástupca rodičov

Mgr. Zuzana Grillusová

podpredsedníčka - zástupca pedagogických zamestnancov

PaeDdr. Rastislav Priehoda

zástupca pedagogických zamestnancov

Jana Barincová

zástupca nepedagogických zamestnancov

MUDr. Miroslava Štovčíková

zástupca rodičov

Denisa Krčíková

zástupca rodičov

Denisa Lauková

zástupca rodičov

Ing. Martin Drozd

zástupca zriaďovateľa

Ing. Ľuboš Jelačič

zástupca zriaďovateľa

JUDr. Martin Lukačovič

zástupca zriaďovateľa

MUDr. Peter Oulehle

zástupca zriaďovateľaRodičovská rada


Zuzana Jašeková

predsedkyňa

Ing. Ľubica Gajdáčová

hospodárka

členovia

triedni dôverníci za každú trieduHome | Kontakt | Ulica S.Chalupku 313/14, 971 01 Prievizda

© 2015 | Mgr. J. Pasovský