The process of chewing can help your digestion, reduce the burden on gastrointestinal, detoxify many toxic and to increase your feeling of stomach full. By slow chewing, not only giving a sufficient response time to the brain but also contributes to the gastrointestinal reactions whereby the gastrointestinal hormones are related to appetite. hoodia diet pills weight loss · Offers Certificates of Analysis and purity and details of medical studies. obesity medications weight loss Some commonly witnessed side effects by users of Afinitor are: weight loss weight loss weight loss * Top Secret Anti-Cellulite Cardio weight loss tips that work for women Are they risk-free? free diet weight loss tips  Zoznam členov Rady školy a Rodičovskej rady - ZŠ Sama Chalupku

ZŠ Sama Chalupku

HomeKontakt

Naše motto: Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom.Rada školy


Michal Baňanka

predseda - zástupca rodičov

Mgr. Zuzana Grillusová

podpredseda - zástupca pedagogických zamestnancov

PaeDdr. Rastislav Priehoda

zástupca pedagogických zamestnancov

Jana Barincová

člen - zástupca nepedagogických zamestnancov

MUDr. Miroslava Štovčíková

zástupca rodičov

Denisa Krčíková

zástupca rodičov

Ing. Dušan Michalovič

zástupca rodičov

ing Petra Kobetičová

zástupca zriaďovateľa

Ing. Martin Drozd

zástupca zriaďovateľa

Roman Hlaváč

zástupca zriaďovateľa

Ing. Jozef Otto

zástupca zriaďovateľaRodičovská rada


Zuzana Jašeková

predsedkyňa

Ing. Ľubica Gajdáčová

hospodárka

členovia

triedni dôverníci za každú trieduHome | Kontakt | Ulica S.Chalupku 313/14, 971 01 Prievizda

© 2010 | Mgr. J. Pasovský