ZŠ Sama Chalupku

HomeKontakt

Naše motto: Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom.Rada školy


Michal Baňanka

predseda - zástupca rodičov

Mgr. Zuzana Grillusová

podpredseda - zástupca pedagogických zamestnancov

PaeDdr. Rastislav Priehoda

zástupca pedagogických zamestnancov

Jana Barincová

člen - zástupca nepedagogických zamestnancov

MUDr. Miroslava Štovčíková

zástupca rodičov

Denisa Krčíková

zástupca rodičov

Ing. Dušan Michalovič

zástupca rodičov

ing Petra Kobetičová

zástupca zriaďovateľa

Ing. Martin Drozd

zástupca zriaďovateľa

Roman Hlaváč

zástupca zriaďovateľa

Ing. Jozef Otto

zástupca zriaďovateľaRodičovská rada


Zuzana Jašeková

predsedkyňa

Ing. Ľubica Gajdáčová

hospodárka

členovia

triedni dôverníci za každú trieduHome | Kontakt | Ulica S.Chalupku 313/14, 971 01 Prievizda

© 2015 | Mgr. J. Pasovský