ZŠ Sama Chalupku

HomeKontakt

Naše motto: Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom.Novinky zo života našej školyTermíny prázdnin
Športové triedyAktuality


Škola spolupracujúca s UNICEF

4.12.2015

sprava

Tak ako po niekoľko rokov aj minulý školský rok získala naša škola titul Škola spolupracujúca s UNICEF. Získali sme ho za zapájanie sa do aktivít, ktoré UNICEF vyhlasuje. V školsk...


Začiatok školského roka 2015/16

5.10.2015

sprava

Začala škola. Ulica je plná detí, do školičky každé letí. V rúčkach kvietky, v očiach strach, otázočky na perách: Naučím sa čítať dnes? Budem mať čas chlebík zjesť? S kým v...
Logo

GalérieHome | Kontakt | Ulica S.Chalupku 313/14, 971 01 Prievizda

© 2015 | Mgr. J. Pasovský