ZŠ Sama Chalupku

HomeKontakt

Naše motto: Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom.Termíny prázdninAktuality


Vynášanie Moreny v ŠKD

26.03.2015

sprava

Tradičným rituálom vynesenia Moreny sme sa aj tento rok rozlúčili so zimou. Deti školského klubu detí spolu s vychovávateľkami vyrobili Morenu a s radostným spevom ju niesli k riek...


Prihláška do športovej triedy

28.02.2015

sprava

V školskom roku 2015/2016 otvárame od 5. ročníka športovú triedu, v ktorej Vám ponúkame plávanie, basketbal a hokej. Prihlášku môžete otvoriť na hlavnej stránke, a...
Športové triedyLogo

GalérieHome | Kontakt | Ulica S.Chalupku 313/14, 971 01 Prievizda

© 2015 | Mgr. J. Pasovský